ตรวจเช็คเลขทะเบียนรถ ดูดวงทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถ ดูทะเบียนรถมงคล

หลักการเลขศาสตร์

หลักการเลขศาสตร์สำหรับตรวจเช็คเลขทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถมงคล นั้น ขึ้นอยุ่กับความเชื่อและหลักการเลขศาสตร์ โดยทั่วไปหลักการตรวจเช็คเลขทะเบียนรถ ให้นำตัวเลขและตัวอักษรที่มีทั้งหมด นำมาบวกกัน โดยมีวิธีดังนี้

  1. ให้นำตัวเลข ข้างหน้า หมวดตัวอํกษร ในกรณีที่มีเลขนำหน้าหมวดตัวอักษร นำมาบวกกับค่าตัวอักษรที่แปลงเป็นตัวเลขตามหลักการเลขศาสตร์แล้ว
  2. ให้นำผลที่ได้มาจากข้อ 1 บวกกับตัวเลขหลังตัวอักษร อีกครั้ง..ยกตัวอย่างเช่น 2 กต 9898  คือให้แปลงค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข (ดูการแปลงค่าตัวอักษรด้านล่าง) ซึ่งตัวอักษร ก คือ เลข 1 และ ตัวอักษร ต คือ เลข 3 นำมาบวกกันได้ 4 ซึ่งทะเบียนรถ 2 กต 9898 ก็จะบวกค่าดังนี้ 2+1+3+9+8+9+8 = 40
  3. นำผลรวม 40 ที่ได้ ลงไปเปรียบเทียบกับตัวเลขมงคล ต่างๆ ด้านล่าง

วิธีแปลงค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข ตามหลักการเลขศาสตร์นั้นให้ดูจากตารางข้างล่างนี้

ตัวอักษร ตัวเลข
ก ด ถ ท ภ ฤ 1
ข บ ป ง ช 2
ต ฑ ฒ ฆ 3
ค ธ ร ญ ษ 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ 5
จ ล ว อ 6
ซ ศ ส 7
ย ผ ฝ พ ฟ 8
ฏ ฐ 9

 

ดวงชะตาและตัวเลขตามหลักการเลขศาสตร์

ตรวจเช็คเลขทะเบียน ดูดวงทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถนั้น ให้นำผลลัพธ์ที่ได้มาจากวิธีการข้างต้น มาตรวจสอบเลขมงคลของท่านได้ ดังนี้

  • กลุ่มเลขผลรวมที่ให้คุณ ในระดับที่ดีมาก คือตัวเลข 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54
  • กลุ่มเลขผลรวมที่ให้คุณ ในระดับดี  คือตัวเลข  8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53 การเลือกเลขทะเบียนนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือตามความชอบ กับตามความเชื่อ ถ้าคุณมีความชอบแบบใด แบบไหน ที่ตัวคุณเองให้แล้วสบายใจ คุณไม่่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดูตามความเชื่อ ซึ่งปัจจุบันนี้ มีมากมายหลากหลายตำรา หลากหลายความเชื่อ ซึ่งหนึ่งในความเชื่อพื้นฐานที่ ทะเบียนทูยู จะแนะนำให้อ่านที่ ข้อ 2 เป็นความเชิงความหมาย ในปีเกิด เลขมงคลปีนักษัตร และ โหราศาสตร์ กำลังวัน ด้วยอิธิพลของดวงดาวในวันเกิดนั้นในเชิงโหราศาสตร์ มีความสำคัญ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เรื่องทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

        1. เลือกตามความชอบ : เราเสียเงินซื้อแล้วเอาเลขตามใจเราเลยดีที่สุด อย่าไปฟังใครเราเป็นคนเสียเงินคนทักไม่ได้ออกเงินให้

 

        2. เลือกตามความเชื่อ : ถ้าท่านเลือกข้อนี้ท่านต้องอ่านความหมายของแต่ละเลขข้างล่างนี้ได้เลยครับ

        ความสำคัญของ "กำลังวัน" มีสูงมากในเชิงโหราศาสตร์ เพราะแสดงถึงความแตกต่างของผู้เกิดในวันนั้น ว่าจะอยู่ภายใต้อิธิพลของดาวดวง ใด และมีผลผูกพัน ถึง โชค, เคราะห์ โฉลก ซึ่งแปรผันแตกต่างกันไป 
เลขทะเบียนรถที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อผู้ครอบครอง ก็มีความแตกต่างไปตามวันเกิด เจ้าของรถด้วยเช่นกัน

        วิธีคำนวณหาเลขทะเบียน ต้องโฉลก ตามกำลังวัน 
ให้นำหมวดอักษรแปลงค่าเป็นตัวเลข แล้วบวกรวมกับตัวเลขทะเบียนทั้ง หมดทุกหลัก
         ก ด ถ ท ภ = 1
         ข บ ป ง ช = 2
         ต ฒ ฆ = 3
         ค ธ ร ญ ษ = 4
         ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
         จ ล ว อ = 6
         ศ ส = 7
         ย ผ ฝ พ ฟ = 8
         ฐ = 9

ตัวอย่าง เช่น เลขทะเบียนรถ 2สว 2002 
แปลงค่าอักษร ส = 7 ว = 6
ตัวเลขที่นำมาบวกกันคือ 7+6+2+0+0+2 = 17

*หมายเหตุ สำหรับทะเบียนแบบใหม่ที่มีตัวเลขนำตัวอักษรนั้น ไม่ต้องใช้ตัวเลขนำหมวดอักษรนั้นมาบวกรวมเข้าไปด้วย
ตัวเลขข้างหน้านั้นจะบ่งบอกความ หมายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเอง จึงไม่ได้ถูกนำมาคิดในกำลังวันเชิงโหราศาสตร์ 

ผู้ที่เกิด วันจันทร์
         - ผลรวมเลขทะเบียนรถ ที่เป็น มงคลได้แก่ 4, 5, 6, 13, 18, 24, 30, 33, 47, 48, 49, 50
         - สีรถต้องโฉลก สีโทนสว่างทั้งหมด จะส่งผลช่วยเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน
         - ฤกษ์ติดทะเบียน 09.19 - 10.09 น. และ 16.19 - 17.59 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

ผู้ที่เกิด วันอังคาร
         - ผลรวมเลขทะเบียนรถ ที่เป็น มงคลได้แก่ 3, 6, 9, 10, 19, 29, 37, 42, 48, 50, 51, 54
         - สีรถต้องโฉลก สีแดง, สีน้ำตาล จะส่งผลช่วยในเรื่องคนอุปถัมภ์
         - ฤกษ์ติดทะเบียน 07.59 น. - 09.09 น. และ 11.09 - 12.59 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ กับวันเสาร์

ผู้ที่เกิด วันพุธ กลางวัน ( 06.00 - 17.59 น.)
         - ผลรวมเลขทะเบียนรถ ที่เป็น มงคลได้แก่ 7, 8, 14, 22, 26, 31, 43, 44, 47, 50, 51, 52
         - สีรถต้องโฉลก สีเขียว, สีฟ้า, สีน้ำเงิน จะส่งผลช่วยเสริมเสน่ห์์
         - ฤกษ์ติดทะเบียน 08.49 -12.59 น. เลยจากนี้ไม่เหมาะ แต่ติดได้ทุกวัน ไม่มีวันห้าม

ผู้ที่เกิด วันพุธ กลางคืน (18.00 - 05.59 น. )
         - ผลรวมเลขทะเบียนรถ ที่เป็น มงคลได้แก่ 3, 9, 11, 19, 26, 33, 45, 46, 48, 49, 52, 54
         - สีรถต้องโฉลก สีดำเท่านั้น ซึ่งจะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ ได้เป็นอย่างดี
         - ฤกษ์ติดทะเบียน 08.49 - 10.59 น. และ 13.09 - 15.09 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี

ผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี
         - ผลรวมเลขทะเบียนรถ ที่เป็น มงคลได้แก่ 7, 10, 12, 15, 24, 28, 29, 34, 38, 42, 53, 54
         - สีรถต้องโฉลก สีบรอนซ์เงิน, สีบรอนซ์ทอง จะส่งผลช่วยเสริมเรื่องทรัพย์สิ นให้มีความคล่องตัว
         - ฤกษ์ติดทะเบียน 10.19 - 13.09 น. และ 16.29 - 17.59 น. ของทุกวันไม่มีวันห้าม

ผู้ที่เกิด วันศุกร์
         - ผลรวมเลขทะเบียนรถ ที่เป็น มงคลได้แก่ 4, 6, 7, 12, 17, 23, 24, 35, 36, 45, 47, 52
         - สีรถต้องโฉลก สีขาวล้วน, สีขาวมุก จะส่งผลช่วยในเรื่องครอบครัวให้ มีความสามัคคีสมานกลมเกลียว
         - ฤกษ์ติดทะเบียน 13.09 - 17.29 น. ส่วนช่วงเช้ากว่านี้ไม่แนะนำ และไม่ควรติดในวันพุธกับวันอาทิตย์

ผู้ที่เกิด วันเสาร์
         - ผลรวมเลขทะเบียนรถ ที่เป็น มงคลได้แก่ 4, 16, 20, 21, 25, 30, 39, 41, 43, 44, 46, 53
         - สีรถต้องโฉลก สีโทนเข้ม หรือโทนมืด ใช้ได้หมด จะส่งผลช่วยในเรื่องเจรจาติดต่อ ให้ประสบความสำเร็จ
         - ฤกษ์ติดทะเบียน 09.39 - 11.29 น. และ 13.09 - 15.49 น. ของทุกวันยกเว้นวันอังคาร

ผู้ที่เกิด วันอาทิตย์
         - ผลรวมเลขทะเบียนรถ ที่เป็น มงคลได้แก่ 5, 14, 17, 27, 28, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 51
         - สีรถต้องโฉลก ใช้ได้ทุกสี ยกเว้นสีขาวเท่านั้น เพราะถ้าเป็นสีอื่นจะช่วยเรื่อง เสริมบารมีการเป็นผู้นำ แต่สีขาวจะทำให้บารมีด้อยลง
         - ฤกษ์ติดทะเบียน 09.19 - 17.09 น. ของทุกวันไม่มีวันห้าม
        
        การใช้ป้ายทะเบียนกราฟฟิคเลขประมูลนั้น จะช่วยเสริมสร้างบารมี เสริมราศี ให้แก่รถของคุณ และตัวคุณเองอีกทางหนึ่ง ไม่มีตัวเลขไหนดี และตัวเลขไหนไม่ดี แต่ขึ้นอยู่ว่าตัวเลขนั้นเหมาะกับใคร และความชอบมากกว่า เงินที่ท่านจ่าย ได้ร่วมทำบุญ เพื่อให้ได้เลขสวยช่วยเสริมมาแก่ตัวท่านเอง รายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นทุนสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและยังให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน